Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
     
 
 
     
 
 
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา
รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา

ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
อายุ ปี
เพศ ชาย หญิง
อาชีพ
โทรศัพท์
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์
ที่อยู่
เรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ